Prisstatistik från år till år

Värmeprisernas variation

Priserna för värmen varierar från månad till månad och år till år beroende på vilket bränsle som används, samt på vädret och temperaturen utomhus. Vantligtvis är priserna högre under vintermånaderna i jämförelse med sommarmånaderna. 

Se mätningarna och prisstatistiken nedan, från de senaste åren och månaderna. 

Energipriser / MWh (moms 0%)